TEMATICKÉ ÈLÁNKY

RAPPORT ANNUEL : 
Yes
Fichier attachéTaille
SocialWatch-ThematicReports-2008-cze.pdf476 KB
Fichiers
Related image: 
Region: 
header

Probuzení: skuteèný pøíbìh danì - Nicholas Shaxson a  John Christensen - Tax Justice Network (pdf)

RAPPORT ANNUEL : 
Yes
Fichier attachéTaille
tjn2008_cze.pdf179.55 KB
Region: 
left

Právní a  finanèní struktura EU: co z  ní vyplývá pro základní lidská práva - Mirjam van Reisen - Europe External Policy Advisors (EEPA) a  Simon Stocker - Eurostep (pdf)

RAPPORT ANNUEL : 
Yes
Fichier attachéTaille
eepa-eurostep2008_cze.pdf144.69 KB
Region: 
left