MÌØENÍ VÝVOJE

Annual report: 
Yes
AttachmentSize
SocialWatch-MeasuringProgress-2008-cze.pdf7.47 MB
Files
Related image: 
Region: 
header

GENDEROVÁ SPRAVEDLNOST - Dluhy dvacátého století, hanba jedenadvacátého (pdf)

Annual report: 
Yes
AttachmentSize
genderequity2008_cze.pdf2.16 MB
Region: 
left

INDEX GENDEROVÉ SPRAVEDLNOSTI 2008 (pdf)

Annual report: 
Yes
AttachmentSize
gei2008_cze.pdf954.43 KB
Region: 
left

INDEX ZÁKLADNÍCH SCHOPNOSTÍ 2008 - Znepokojivì pomalý pokrok (pdf)

Annual report: 
Yes
AttachmentSize
bci2008_cze.pdf373.28 KB
Region: 
left

Jak èíst tematické tabulky oblastí (pdf)

Annual report: 
Yes
AttachmentSize
howtoreadswtables2008_cze.pdf153.98 KB
Region: 
left

Metodologické poznámky: tematické tabulky (pdf)

Annual report: 
Yes
AttachmentSize
methodologicalnotes2008_cze.pdf81.29 KB
Region: 
left

POTRAVINOVÁ BEZPEÈNOST - Vysoká cena základních práv (pdf)

Annual report: 
Yes
AttachmentSize
foodsecurity2008_cze.pdf566.17 KB
Region: 
left

REPRODUKTIVNÍ ZDRAVÍ - Vìc života a  smrti (pdf)

Annual report: 
Yes
AttachmentSize
reproductivehealth2008_cze.pdf779.12 KB
Region: 
left

ROZVOJOVÁ POMOC - Èím víc pomoci, tím víc práv (pdf)

Annual report: 
Yes
AttachmentSize
developmentassistance2008_cze.pdf225.14 KB
Region: 
left

STATUS RATIFIKACE MEZINÁRODNÍCH SMLUV O  LIDSKÝCH PRÁVECH (pdf)

Annual report: 
Yes
AttachmentSize
ratificationhrtreaties2008_cze.pdf726.76 KB
Region: 
left

STATUS RATIFIKACE ZÁKLADNÍCH ÚMLUV ILO (pdf)

Annual report: 
Yes
AttachmentSize
ratificationilo2008_cze.pdf268.57 KB
Region: 
left

VZDÌLÁNÍ - Nové technologie a  staré dluhy (pdf)

Annual report: 
Yes
AttachmentSize
education2008_cze.pdf828.66 KB
Region: 
left

ZDRAVÍ - Globalizace a  její patologie (pdf)

Annual report: 
Yes
AttachmentSize
health2008_cze.pdf1000.5 KB
Region: 
left