Box: Kamerun a  obèané s  postižením: mnoho pøijatých závazkù, málo výsledkù (pdf)