Social Watch evalueert vorderingen Duurzame Ontwikkelingsagenda

In New York heeft een topontmoeting plaats over de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen, beter gekend als de Sustainable Development Goals (SDG’s). Op dit zgn High Level Political Forum (HLPF) wordt een eerste stand van zaken opgemaakt over hoe landen zich inzetten voor een betere wereld tegen 2030.

Naar aanleiding van deze Top lanceert Social Watch, een internationale burgerorganisatie die wereldwijd onrecht aanvecht, een eigen evaluatie van de uitvoering van de 2030 Agenda voor Duurzame Ontwikkeling.

Het Social Watch Spotlight rapport kaart aan wat er moet gebeuren om ongelijkheid tegen te gaan, welke middelen er nodig zijn en de structurele obstakels voor het realiseren van deze agenda, zoals fiscale spelregels waardoor ontwikkelingslanden de middelen ontbreken om zelf in ontwikkeling te investeren of milieuvervuiling waardoor voedselvoorziening in gedrang komt.

Hiervoor deden ze beroep op organisaties over de hele wereld, waaronder 11.11.11, om een stand van zaken voor hun eigen land te geven. De internationaal overeengekomen SDG’s moeten immers door elk land worden uitgevoerd. Ook door België.

Potentieel

Volgens het Spotlight rapport heeft de 2030 Agenda voor Duurzame ontwikkeling met de 17 doelstellingen het potentieel om op een meer omvattende en systematische manier armoede en onrechtvaardigheid te bestrijden dan voorganger Millenniumdoelstellingen (MDG’s). Maar dat kan alleen als de agenda als ondeelbaar wordt gezien en niet als ‘shoppinglist’, waar naar believen uit gekozen kan worden én als het door alle landen worden uitgevoerd.

Bovendien moet meer dan voordien werk gemaakt worden om bestaande internationale regelgeving en afspraken om te gooien. Deze staan momenteel te veel in functie van rijke landen, elitegroepen en zakelijke belangengroepen.

Ambitie op alle vlak

Om dit te kunnen doen is er ambitie nodig op verschillende terreinen. Zo moet werk gemaakt worden van rechtvaardige belastingen, mensenrechten moeten voorop staan in het beleid, de klimaatverandering moet worden aangepakt, de wortels van conflicten moeten worden aangepakt en het handels- en investeringsbeleid moet democratischer.

Er zijn ook nieuwe afspraken nodig zodat bijvoorbeeld ook multinationals hun bijdrage betalen en de nefaste fiscale concurrentie tussen landen aan banden wordt gelegd.

Daarbij is het essentieel dat ook naar ontwikkelingslanden wordt geluisterd

Politiek gewicht

Regeringen erkennen het politiek gewicht van de SDG’s. Dit is een opvallende vaststelling uit de eerste 30 landenevaluaties. Hoewel veel verschillende drempels van diverse aard worden aangehaald, zijn alle landen er van overtuigd dat de SDG’s niet kunnen worden genegeerd. Ook de Belgische premier Michel zei bij de goedkeuring van de SDG’s dat het een “kompas is voor de komende 15 jaar”.

Maar om iedereen te komende 15 jaar bij de les te houden is een stevige monitoring nodig. Ook het middenveld en de burgers hebben een hierbij een niet te verwaarlozen rol te spelen in het bewaken van de agenda. 

By Wiske Jult
Beleidsmedewerker ontwikkelingsbeleid en gender