Czech Republic

Na frontě
chudoby klid
2009

Index genderové spravedlnosti 2009

Kde je to nejv íce třeba , ke zl epš ení nedošl o

 

book image
JEDINÁ CESTA ZE SOUČASNÉ EKOLOGICKÉ A EKONOMICKÉ KRIZE JE INVESTOVAT DO LIDÍ
Syndicate content