Czech Republic

The report of the Social Watch concerning gender equality concerns itself with two of the most serious issues of today – firstly, the feminization of poverty (the status of single mothers and female pensioners) and secondly, the violence suffered by women and migrants. These two issues are also part of the list of the SDG (Sustainable Development Goals) – specifically, goal 1, ending poverty and goal 5, gender equality.

NÁVOD KE HRE: Závery Svetového summitu sociálního rozvoje a Svetové konference o ženách z roku 1995 byly v roce 2000 na Summitu tisíciletí potvrzeny 189 hlavami státu a lidstvo zapocalo svuj závod s casem o odstranení chudoby, dosažení rovnosti mezi pohlavími a splnení Rozvojových cílu tisíciletí do roku 2015.

Na frontě
chudoby klid
2009

Syndicate content