Monitorovací zpráva Social Watch k Mezinárodnímu dni míru