Arabské státy a Rozvojové cíle tisíciletí: Bez sociální spravedlnosti není pokrok možný (pdf)