Czech Republic

NÁVOD KE HRE: Závery Svetového summitu sociálního rozvoje a Svetové konference o ženách z roku 1995 byly v roce 2000 na Summitu tisíciletí potvrzeny 189 hlavami státu a lidstvo zapocalo svuj závod s casem o odstranení chudoby, dosažení rovnosti mezi pohlavími a splnení Rozvojových cílu tisíciletí do roku 2015.

Na frontě
chudoby klid
2009

Index genderové spravedlnosti 2009

Kde je to nejv íce třeba , ke zl epš ení nedošl o

 

book image
JEDINÁ CESTA ZE SOUČASNÉ EKOLOGICKÉ A EKONOMICKÉ KRIZE JE INVESTOVAT DO LIDÍ
Syndicate content