Zpráva Social WatchPoprvé v  èeském jazyce - Jiøí Silný, Tomáš Tožièka (pdf)