POTRAVINOVÁ BEZPEÈNOST - Vysoká cena základních práv (pdf)