STATUS RATIFIKACE MEZINÁRODNÍCH SMLUV O  LIDSKÝCH PRÁVECH (pdf)