Privatizace evropského financování rozvoje: Úloha Evropské investiční banky (pdf)