Česká republika 2019: Drobnými krůČky ke spoleČenskému a ekologickému kolapsu