ZPRÁVA SOCIAL WATCH 2010 - Po pádu

Publication_year: 
2010
RAPPORT ANNUEL : 
Yes
Fichier attachéTaille
SocialWatch-Report-2010-cze.pdf4.83 MB
Fichiers
Related image: 
Image_block: 

Krize pohledem zdola (pdf)

Publication_year: 
2010
RAPPORT ANNUEL : 
Yes
Fichier attachéTaille
Krize2010_cze.pdf104.43 KB
Region: 
left

MĚŘENÍ VÝVOJE

Publication_year: 
2010
RAPPORT ANNUEL : 
Yes
Fichier attachéTaille
SocialWatch-MeasuringProgress-2010-cze.pdf1.04 MB
Fichiers
Related image: 
Region: 
header

Index genderové spravedlnosti (Gender Equity Index - gei) (pdf)

Publication_year: 
2010
RAPPORT ANNUEL : 
Yes
Fichier attachéTaille
mereni2_2010_cze.pdf43.32 KB
Region: 
left

Index základních schopností deset let po Miléniové deklaraci Pokrok ve vývoji sociálních indikátorů se zpomalil (pdf)

Publication_year: 
2010
RAPPORT ANNUEL : 
Yes
Fichier attachéTaille
mereni1_2010_cze.pdf957.16 KB
Region: 
left

Ratifikace základních úmluv Mezinárodní organizace práce (ilo) (pdf)

Publication_year: 
2010
RAPPORT ANNUEL : 
Yes
Fichier attachéTaille
mereni6_2010_cze.pdf32.82 KB
Region: 
left

Status ratifikace mezinárodních smluv zmíněných v Miléniové deklaraci (pdf)

Publication_year: 
2010
RAPPORT ANNUEL : 
Yes
Fichier attachéTaille
mereni5_2010_cze.pdf52.36 KB
Region: 
left

Veřejné výdaje (pdf)

Publication_year: 
2010
RAPPORT ANNUEL : 
Yes
Fichier attachéTaille
mereni4_2010_cze.pdf80.85 KB
Region: 
left

Čistá oficiální rozvojová pomoc členských zemí Výboru pro rozvojovou pomoc oecd (dac ) (pdf)

Publication_year: 
2010
RAPPORT ANNUEL : 
Yes
Fichier attachéTaille
mereni3_2010_cze.pdf36.83 KB
Region: 
left

NÁRODNÍ ZPRÁVY

Publication_year: 
2010
RAPPORT ANNUEL : 
Yes
Fichier attachéTaille
SocialWatch-NationalReports-2010-cze.pdf3.28 MB
Fichiers
Related image: 
Region: 
header

AFGHÁNISTÁN (pdf)

Publication_year: 
2010
RAPPORT ANNUEL : 
Yes
Fichier attachéTaille
afghanistan2010_cze.pdf238.06 KB
Region: 
left

BARMA (pdf)

Publication_year: 
2010
RAPPORT ANNUEL : 
Yes
Fichier attachéTaille
barma2010_cze.pdf218.06 KB
Region: 
left

BOLÍVIE (pdf)

Publication_year: 
2010
RAPPORT ANNUEL : 
Yes
Fichier attachéTaille
bolivie2010_cze.pdf190.72 KB
Region: 
left

BRAZÍLIE (pdf)

Publication_year: 
2010
RAPPORT ANNUEL : 
Yes
Fichier attachéTaille
brazilie2010_cze.pdf181.7 KB
Region: 
left

BULHARSKO (pdf)

Publication_year: 
2010
RAPPORT ANNUEL : 
Yes
Fichier attachéTaille
bulharsko2010_cze.pdf222.85 KB
Region: 
left

ERITREA (pdf)

Publication_year: 
2010
RAPPORT ANNUEL : 
Yes
Fichier attachéTaille
eritrea2010_cze.pdf247.74 KB
Region: 
left

INDONÉSIE (pdf)

Publication_year: 
2010
RAPPORT ANNUEL : 
Yes
Fichier attachéTaille
indonesie2010_cze.pdf209.08 KB
Region: 
left

IRÁK (pdf)

Publication_year: 
2010
RAPPORT ANNUEL : 
Yes
Fichier attachéTaille
irak2010_cze.pdf229.95 KB
Region: 
left

ITÁLIE (pdf)

Publication_year: 
2010
RAPPORT ANNUEL : 
Yes
Fichier attachéTaille
italie2010_cze.pdf209.71 KB
Region: 
left

KOLUMBIE (pdf)

Publication_year: 
2010
RAPPORT ANNUEL : 
Yes
Fichier attachéTaille
kolumbie2010_cze.pdf191.26 KB
Region: 
left

LIBANON (pdf)

Publication_year: 
2010
RAPPORT ANNUEL : 
Yes
Fichier attachéTaille
libanon2010_cze.pdf264.29 KB
Region: 
left

MAĎARSKO (pdf)

Publication_year: 
2010
RAPPORT ANNUEL : 
Yes
Fichier attachéTaille
madarsko2010_cze.pdf218.77 KB
Region: 
left

NIKARAGUA (pdf)

Publication_year: 
2010
RAPPORT ANNUEL : 
Yes
Fichier attachéTaille
nicaragua2010_cze.pdf225.28 KB
Region: 
left

NĚMECKO (pdf)

Publication_year: 
2010
RAPPORT ANNUEL : 
Yes
Fichier attachéTaille
nemecko2010_cze.pdf215.71 KB
Region: 
left

POLSKO (pdf)

Publication_year: 
2010
RAPPORT ANNUEL : 
Yes
Fichier attachéTaille
polsko2010_cze.pdf214.78 KB
Region: 
left

SLOVINSKO (pdf)

Publication_year: 
2010
RAPPORT ANNUEL : 
Yes
Fichier attachéTaille
slovinsko2010_cze.pdf233.86 KB
Region: 
left

SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ (pdf)

Publication_year: 
2010
RAPPORT ANNUEL : 
Yes
Fichier attachéTaille
usa2010_cze.pdf213.27 KB
Region: 
left

SRBSKO (pdf)

Publication_year: 
2010
RAPPORT ANNUEL : 
Yes
Fichier attachéTaille
srbsko2010_cze.pdf208.76 KB
Region: 
left

VENEZUELA (pdf)

Publication_year: 
2010
RAPPORT ANNUEL : 
Yes
Fichier attachéTaille
venezuela2010_cze.pdf181.16 KB
Region: 
left

ZAMBIE (pdf)

Publication_year: 
2010
RAPPORT ANNUEL : 
Yes
Fichier attachéTaille
zambie2010_cze.pdf245.1 KB
Region: 
left

ČESKÁ REPUBLIKA (pdf)

Publication_year: 
2010
RAPPORT ANNUEL : 
Yes
Fichier attachéTaille
ceska2010_cze.pdf232.67 KB
Region: 
left

Situace po pádu: Potřeba Nového údělu (pdf)

Publication_year: 
2010
RAPPORT ANNUEL : 
Yes
Fichier attachéTaille
RobertoBissio2010_cze.pdf85.12 KB
Region: 
left

TEMATICKÉ ČLÁNKY

Publication_year: 
2010
RAPPORT ANNUEL : 
Yes
Fichier attachéTaille
SocialWatch-ThematicReports-2010-cze.pdf206.24 KB
Fichiers
Related image: 
Region: 
header

Arabské státy a Rozvojové cíle tisíciletí: Bez sociální spravedlnosti není pokrok možný (pdf)

Publication_year: 
2010
RAPPORT ANNUEL : 
Yes
Fichier attachéTaille
tematicke6_2010_cze.pdf78.36 KB
Region: 
left

Gender v období krize: potřeba nového rozvojového paradigmatu (pdf)

Publication_year: 
2010
RAPPORT ANNUEL : 
Yes
Fichier attachéTaille
tematicke2_2010_cze.pdf81.24 KB
Region: 
left

Globální klima: Kodaňský kolaps (pdf)

Publication_year: 
2010
RAPPORT ANNUEL : 
Yes
Fichier attachéTaille
tematicke3_2010_cze.pdf81.93 KB
Region: 
left

Hospodářská krize – čas pro nový sociální úděl (pdf)

Publication_year: 
2010
RAPPORT ANNUEL : 
Yes
Fichier attachéTaille
tematicke1_2010_cze.pdf79.24 KB
Region: 
left

Lisabonská smlouva a nové perspektivy rozvojové politiky Evropské unie (pdf)

Publication_year: 
2010
RAPPORT ANNUEL : 
Yes
Fichier attachéTaille
tematicke5_2010_cze.pdf76.88 KB
Region: 
left

Privatizace evropského financování rozvoje: Úloha Evropské investiční banky (pdf)

Publication_year: 
2010
RAPPORT ANNUEL : 
Yes
Fichier attachéTaille
tematicke4_2010_cze.pdf81.05 KB
Region: 
left